Oznamy obce

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v obci výpadok elektriny a to nasledovne:

Dňa: 18.06. – vo štvrtok v čase od 08:30 do 14:00

budú bez elektriny nehnuteľnosti na hlavnej ceste od dolného konca pod Dolný majer vrátane a tiež domácnosti so súpisnými číslami 34, 35 a 36.

Dňa 19.06 – v piatok v čase od 08:30 do 13:00

budú bez elektriny nehnuteľnosti vo zvyšnej časti obce, ulica od družstva, záhumnie, od kostola po Materskú školu a Horný majer vtrátane a tiež domy na hornom konci obce so súpisnými číslami 200, 203, 204 a 205

Kompletný zoznam nehnuteľností s môžete pozrieť na odkaze nižšie:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 07:00 hodiny 25. mája 2020

 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

 

 

 

                                                                                              pplk. Ing. Jaroslav Šlosár
Riaditeľ Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Bánovciach nad Bebravou

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01