Oznamy obce

Prerušenie dodávky elektriny – 11. a 12.03.2020

Západoslovenská distribučná , a.s.oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú  bez dodávky elektriny nasledovné domácnosti:

dňa 11.03.2020

v čase  od 12:00 do 15:00 hod

Timoradza hlavná cesta od Krásnej Vsi – ľavá strana po č.d. 155

Timoradza hlavná cesta od Krásnej Vsi – pravá strana po č.d. 115

Cesta ku cintorínu

Timoradza od Horného majera č.d 218 okolo rím. kat. kostola, potravín COOP Jednota  po č.d 242

Timoradza Šíravina od č.d. 217 po č.d. 206

Timoradza od rím. kat. kostola po MŠ

Timoradza Dolný majer

dňa 12.03.2020

v čase  od 08:00 do 11:00 hod

Timoradza od MŠ po družstvo – čd. 2, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 241,

 

v čase od 12:00 do 15:00 hod

Timoradza dolný koniec pravá strana –  od č.d. 116, po č.d. 146,

Timoradza dolný koniec ľavý strana – č.d. 147, 4, 148, 149, 150, 154,

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z.§ 11 ods. 1, 3

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. čítaj viac

Zmena úradných hodín na obecnom úrade

Od februára 2020 meníme úradné hodiny. V stredy bude obecný úrad otvorený do 17:00 a v piatok do 14:00 hodiny.

Pondelok:  od 08:00 do 11:30, od 12:30 do 15:00
Utorok:                 nestránkový deň
Streda:       od 08:00 do 11:30, od 12:30 do 17:00
Štvrtok:      od 08:00 do 11:30, od 12:30 do 15:00
Piatok:       od 08:00 do 11:30, od 12:30 do 14:00

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

čítaj viac

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01

Opotrebované pneumatiky

Opotrebované pneumatiky od 01.01.2016 bude možné bezplatne odovzdať už len u prevádzkovateľov pneuservisov. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. týmto zaväzuje výrobcov a distribútorov pneumatík zabezpečiť bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík cez predajné miesta.