Oznamy obce

MUDr. Monika Chocholatá začne ordinovať od 1. októbra 2021

dovoľujeme si Vás informovať, že Trenčiansky samosprávny kraj vydal povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých, ktorú bude prevádzkovať spoločnosť MUDr. Chocholata s.r.o., zastúpená konateľkou spoločnosti MUDr.

Monikou Chocholatou, ktorá je zároveň aj odborným zástupcom spoločnosti zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. MUDr. Monika Chocholatá začne ordinovať od 1. októbra 2021 vo všeobecnej ambulancii pre dospelých s miestom prevádzkovania Hviezdoslavova 21, 957 01  Bánovce nad Bebravou.

Spoločnosť MUDr. Chocholata s.r.o. má určený zdravotný obvod po MUDr. Erichovi Krutákovi v nasledovnom rozsahu: obce: Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Motešice, Petrova Lehota, Šípkov, Timoradza, Trebichava, pričom slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01