Nezaradené

Odpočet elektromerov

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že zajtra dňa 22.06.2021 v čase od 08:30 do 18:00 bude vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie. Žiadame všetkých odberateľov elektrickej energie bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera, aby zamestnancovi v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov a z bezpečnostných dôvodov uviazali alebo zatvorili svojich psov. V prípade neprítomnosti odberateľa je možné zaslať foto elektromera na telefónne číslo 0908 707 521