Nezaradené

Jarný zber elektroodpadu!!!

Vážení spoluobčania,

V termíne do 20.04.2023 – vrátane, sa bude v našej obci realizovať zber elektroodpadu.

Elektroodpad by sme vás požiadali priniesť pri kotolňu Materskej školy. Pracovník obecného úradu bude preberať elektroodpad v PRACOVNÝCH dňoch od 15:00 do 17:00 hod.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste z elektroodpadu neodstraňovali prívodné káble, agregáty, elektrosúčiastky, v opačnom prípade bude daný elektroodpad zo zberu vyradený. Taktiež vás chceme upozorniť, že medzi elektroodpad nepatria batérie, akumulátory, žiarovky a žiarivky.

Týmto Vám chceme vopred poďakovať za dodržanie času a termínu zberu.

Oznámenie o uzávierke cesty cez obec Krásna Ves, Timoradza, Podlužany, Dežerice 8-9.4.2023

Vážení občania!

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že dňa 8.4 t.j. sobota sa budú konať v čase od 9:00 hod. do 18:30 hod. a v nedeľu 9.4.2023 v čase od 12:30hod do cca 17:00 hod. Medzinárodné etapové cyklistické preteky jednotlivcov pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku.

Preteky štartujú v sobotu o 9:00 hod. za čiastočnej uzávery cesty počas pretekov na nasledovnej trati Podlužany, Dežerice, Horňany, Bobot, Motešice, Krásna Ves, Timoradza, Podlužany. Následne bude prestávka cca od 13:00 hod. do 14:30 hod. (v tomto čase bude cesta otvorená) potom opäť budú preteky pokračovať za čiastočnej uzávery so štartom cca o 14:30 hod. To znamená že premávka bude púšťaná v smere pretekov za posledným vozidlom konvoja, ktorým je policajné vozidlo so šachovnicovou zástavou.

V nedeľu je štart o 12:30 hod. za čiastočnej uzávierky cesty a to na trati Podlužany, Timoradza, Krásna Ves, Motešice, Bobot, Horňany a Dežerice, čiže opačne ako v sobotu. Tak isto bude len čiastočná uzávierka cesty a premávka bude púšťaná len v smere pretekov za posledným vozidlom konvoja, ktorým je policajné vozidlo so šachovnicovou zástavou.

Premávka bude obmedzená , autám povolený pohyb po trati len v čase prestávky a po skončení pretekov. Počas pretekov obmedzené autobusové spojenie.

Za porozumenie ďakujeme.

Klub „ x Road“ Bánovce nad Bebravou