Slovenská pošta – Podlužany

Slovenská pošta

Pošta Podlužany informuje o úprave hodín pre verejnosť:

13.04.2023 – Pošta Podlužany bude ZATVORENÁ

Doručovanie pre obec Timoradza – zabezpečené v plnom rozsahu.

Najbližšia pošta pre podaj:
Bánovce nad Bebravou 1

SLOVENSKÁ POŠTA

Pošta Podlužany informuje o úprave hodín pre verejnosť:

01.02.2023 – Pošta Podlužany bude ZATVORENÁ

02.02.2023 – Pošta Podlužany bude otvorená: 08:00 – 12:00 a 15:00-17:00

Najbližšia pošta pre podaj:
Bánovce nad Bebravou 1