Iné akcie

Výskum – Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Obec Timoradza bola vybraná do výskumu z názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Výskum v SR realizuje Národný inštitút vzdelávania NIVAM pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlavná fáza prieskumu prebieha od 05.09.2022 do 31.03.2023.

Podrobné informácie nájdete v priložených dokumentoch: