Iné oznamy

Oznámenie konania strelieb

Oznamujeme Vám, že  Obvodná poľovnícka komora Bánovce nad Bebravou poriada v sobotu dňa 28.5.2022  kontrolné streľby PZ  Ľ. Štúra Uhrovec a nezaradených členov. 

Zároveň v nedeľu dňa  29.5.2022  organizuje strelecký pretek „  Majstrovstvá OPK “  americký trap 50 a guľovom štvorboji  M400.  

Akcie sa konajú na strelnici v Podlužanoch – Zlobinách  v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

S pozdravom Ľubomír Rídeky                                                              
               predseda OPK                                 

Oznámenie o postrekovaní repky ozimnej

Spoločnosť PD Podlužany 332, IČO: 00205567, oznamuje,

že dňa 14.05.2022 – 15.05.2022, t.j. v sobotu až nedeľu v noci,

v čase od 20.00 hod. do  09.00 hod. ráno,

bude vykonávať ošetrovanie repky ozimnej proti šešuľovým škodcom, ktorí začínajú nalietavať na porasty. V prípade nepriaznivého počasia bude chemická ochrana zrušená a vykonaná v náhradnom termíne, ktorý včas oznámime.

Repka ozimná

Mospilan 20 SP          0,15 kg

Tebusha 25 % EW      1 l

Phabia 300 EC             0,6 l    

repka ozimná
parcelaha
2-ka+Dlhé(20,85)82,19
Šíravina47,23
Kostrieň17,72
Medzivodná, Horná lúka I.93,01
Chrástky9,25

Petícia k zmene volebných obvodov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorého je obec Timoradza členom, ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU,KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY už v roku 2024.

Text petície:

My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 a čl. 95 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby prezident republiky vyhlásil referendum s nasledujúcou referendovou otázkou:

„ Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: „Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.“?

Ak máte záujem podporiť túto petíciu, petičný hárok je k dispozícii na Obecnom úrade v Timoradzi.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke ZMOS

PD Podlužany – upozornenie

Poľnohospodárske družstvo Podlužany upozorňuje majiteľov poľnohospodárskej pôdy, že od januára tohto roka začala kontaktovať občanov prostredníctvom listov so žiadosťou o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy.

Ide o spoločnosť FARMY EKO, s.r.o. so sídlom v Prahe, ktorá uvádza na Slovensku svoju doručovaciu adresu v Bratislve – Staré Mesto. Ako sa o tejto firme, o ktorej nie sú na internete žiadne konkrétnejšie údaje, dá dozvedieť z diskusií a recenzií, nemá príliš dobré meno v Čechách a vyznačuje sa hromadným rozposielaním ponúk na výkup pozemkov.

Chceli by sme Vás upozorniť, aby ste boli obozretní a dobre si zvážili komunikáciu s touto firmou, o ktorej činnosti nie sú pozitívne recenzie na internete a zároveň nie je jasná ani jej činnosť.

Informačná kancelária pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra prostredníctvom svojej Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Trenčín (ďalej len „IK“) v spolupráci s Okresným úradom Prievidza zriadil detašovaného pracovisko IK pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi, kde je konkrétna pomoc poskytovaná bezplatne v oblasti právnej, psychologickej a sociálnej obetiam trestných činov v zmysle zákona o obetiach trestných činov.