Referendum 2023

Oznámenie elektronickej adresy

Referendum 2023

Oznamujeme   Vám,   že   zapisovateľkou  Okrskovej  volebnej       komisie  pre Referendum   je   Ing.  Eva  Goljerová,  t.č.  038/7669123,

 emailová  adresa:    ocutimo@gmail.com

Oznamujeme   Vám,    že    elektronická    adresa    na  doručenie oznámenia  o   delegovaní   člena  a  náhradníka   do   okrskovej  volebnej    komisie   pre Referendum 2023 starostovi obce  Timoradza je   ocutimo@gmail.com

Oznamujeme  Vám,   že elektronická adresa na   doručenie žiadosti o  voľbu poštou je    ocutimo@gmail.com

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s ust. § 8 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

utváram a určujem v obci Timoradza

pre Referendum 2023, ktoré sa budú konať dňa 21. januára 2023

1 volebný okrsok:

Okrsok číslo 1

Volebná miestnosť sa nachádza v sále kultúrneho domu, Timoradza 1.

                                                                                 Ing. Juraj Krajčík

                                                                                       starosta obce