Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s ust. § 8 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

utváram a určujem v obci Timoradza

pre Referendum 2023, ktoré sa budú konať dňa 21. januára 2023

1 volebný okrsok:

Okrsok číslo 1

Volebná miestnosť sa nachádza v sále kultúrneho domu, Timoradza 1.

                                                                                 Ing. Juraj Krajčík

                                                                                       starosta obce