Identifikačné čísla

IČO: 00311154
DIČ: 2021054299
Kód obce: 505579
Kód katastrálneho územia: 863203