Základné informácie

Spoločnosť Pozemkové spoločenstvo Bahno a Pasienky Timoradza

  • IČO: 34006541
  • DIČ: 2021101511
  • Sídlo: Pozemkové spoločenstvo Bahno a Pasienky Timoradza
    Timoradza 1 95652 Timoradza
  • Dátum vzniku: 1. marca 1994
  • Právna forma: Pozemkové spoločenstvo
  • Druh vlastníctva: Súkromné tuzemské

Výbor

Funkčné obdobie výboru: 5 rokov

Ďurčo JozefPredsedaod: 18. 04. 2020
Záprt JozefČlenod: 18. 04. 2020
Hruška PeterČlenod: 18. 04. 2020
Sokolík MartinČlenod: 18. 04. 2020
Ottová Marta, JUDr.Členod: 11. 07. 2021

Dozorná rada

Funkčné obdobie dozornej rady: 5 rokov

Antalová RenátaPredsedaod: 18. 04. 2020
Štefániková TeréziaČlenod: 18. 04. 2020
Otto Jozef, Ing.Členod: 18. 04. 2020
Otto IvanNáhradníkod: 18. 04. 2020
Červená IvetaNáhradníkod: 18. 04. 2020

Konanie:

Sokolík MartinZa dlhodobej neprítomnosti alebo
choroby zastupuje predsedu,
má podpisové právo na právne úkony.
od: 18. 04. 2020
Ďurčo JozefJe štatutárnym zástupcom,
koná za výbor navonok,
má podpisové právo.
od: 18. 04. 2020
Ottová Marta, JUDr.Má podpisové právo na právne
úkony, robí zápisy na
zasadnutiach výboru.
od: 11. 07. 2021

Listy vlastníctva:

k.ú. TIMORADZAč. LV 760
k.ú. TIMORADZAč. LV 761
k.ú. TIMORADZAč. LV 758
k.ú. TIMORADZAč. LV 762
k.ú. TIMORADZAč. LV 838
k.ú. TIMORADZAč. LV 506
k.ú. TIMORADZAč. LV 837
k.ú. TIMORADZAč. LV 1044
k.ú. TIMORADZAč. LV 477
k.ú. TIMORADZAč. LV 759
k.ú. TIMORADZAč. LV 763