Materská škola

Zápis detí do Materskej školy v Timoradzi

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ oznamujem rodičom, ktorí majú záujem dať dieťa do MŠ v novom kolskom roku 2022/2023, že zápis detí sa koná od 02.05.2022 do 31.05.2022.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky MŠ.