Voľný nájomný byt

Obec Timoradza hľadá nájomcu do  jednoizbového sociálneho nájomného bytu č. 7 v bytovom dome Timoradza č.2 (objekt Materskej školy) na druhom poschodí.

Byt je voľný ihneď.

Bližšie informácie sú dostupné na obecnom úrade v Timoradzi a na tel. čísle 038/7669 123.

Odpočet elektriny

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že  dňa 23.6.2022 (štvrtok)  v čase od 08:00 do 16:00 h. bude vykonávať cyklické odpočty spotrieb elektrických energií.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby zamestnancovi v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali, alebo uzatvorili svojich psov.

V prípade neprítomnosti odberateľa je možné zaslať foto elektromera na tel.č. 0908 707 521

Petícia k zmene volebných obvodov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorého je obec Timoradza členom, ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU,KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY už v roku 2024.

Text petície:

My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 a čl. 95 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby prezident republiky vyhlásil referendum s nasledujúcou referendovou otázkou:

„ Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: „Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.“?

Ak máte záujem podporiť túto petíciu, petičný hárok je k dispozícii na Obecnom úrade v Timoradzi.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke ZMOS

PD Podlužany – upozornenie

Poľnohospodárske družstvo Podlužany upozorňuje majiteľov poľnohospodárskej pôdy, že od januára tohto roka začala kontaktovať občanov prostredníctvom listov so žiadosťou o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy.

Ide o spoločnosť FARMY EKO, s.r.o. so sídlom v Prahe, ktorá uvádza na Slovensku svoju doručovaciu adresu v Bratislve – Staré Mesto. Ako sa o tejto firme, o ktorej nie sú na internete žiadne konkrétnejšie údaje, dá dozvedieť z diskusií a recenzií, nemá príliš dobré meno v Čechách a vyznačuje sa hromadným rozposielaním ponúk na výkup pozemkov.

Chceli by sme Vás upozorniť, aby ste boli obozretní a dobre si zvážili komunikáciu s touto firmou, o ktorej činnosti nie sú pozitívne recenzie na internete a zároveň nie je jasná ani jej činnosť.