Výkup papiera

Výkup papiera
výmenou za hygienické výrobky sa uskutoční v utorok dňa 22.6.2021 o 16:30 pri obecnom úrade v Timoradzi

  • papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
  • balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
  • z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Obmedzenie premávky v čase pretekov

Harmonogram pretekov a prestávok

17.06.2021 – vo štvrtok

08:00 do 12:00 – uzatvorený hlavný ťah obcou

12:00 do 14:30 – približný čas (+-) cez prestávku bude hlavný ťah otvorený

14:30 – 20:00 – uzatvorený hlavný ťah obcou

19.06.2021 – v sobotu

08:00 do 12:00 – uzatvorený hlavný ťah obcou

12:00 do 14:30 – približný čas (+-) cez prestávku bude hlavný ťah otvorený

14:30 – 18:30 – uzatvorený hlavný ťah obcou

20.06.2021 – v nedeľu

09:30 do 17:30 – uzatvorený hlavný ťah obcou

Žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá neparkovali pozdĺž trasy pretekov a aby zabezpečili domáce zvieratá proti úniku z dvorov. premávka v obci bude značne obmedzená a pohyb áut po trati bude povolený len v čase prestávok. Počas pretekov bude obmedzené aj autobusové spojenie. Prosíme všetkých o rešpektovanie pokynov organizátorov a polície, aby ste tým aj vy prispeli k hladkému priebehu pretekov.

Informačná kancelária pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra prostredníctvom svojej Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Trenčín (ďalej len „IK“) v spolupráci s Okresným úradom Prievidza zriadil detašovaného pracovisko IK pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi, kde je konkrétna pomoc poskytovaná bezplatne v oblasti právnej, psychologickej a sociálnej obetiam trestných činov v zmysle zákona o obetiach trestných činov.

Možnosť očkovania aj v obci Timoradza – zisťovanie záujmu

TSK zisťuje záujem občanov Timoradze o očkovanie, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie a to buď:

  • vo veľkokapacitnom krajskom vakcinačnom centre
  • v obci
  • resp. o očkovanie v domácom prostredí.

Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra je možnosť zaočkovania sa v domácom prostredí alebo v obci na určenom mieste, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktorú zabezpečujú všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V prípade záujmu vás prosíme, aby ste nám poskytli požadované údaje – meno, priezvisko, rodné číslo, telefón, e-mail, poisťovňa, PSČ, mesto, ulica, číslo domu, dátum narodenia, pohlavie, štát a preferované miesto vakcinácie do 04. júna 2021.

Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading