Pre chovateľov ošípaných

Určené pre chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020.

Chov sa registruje v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Tlačivo na registráciu chovu sa nachádza na webovej stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p., www.pssr.sk a tiež aj u nás na obecnom úrade v Timoradzi.

Registrácia chovu domácich ošípaných a dodržiavanie biologickej bezpečnosti v chovoch z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou.

Chovateľ musí dodržiavať biologickú ochranu chovu a to minimálne:

  • Do chovov nepúšťať žiadne cudzie neoprávnené osoby.
  • Ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestou mimo chovov ani s diviačou zverou.
  • Zákaz skrmovania kuchynského odpadu
  • Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov
  • Domáce zabíjačky ošípaných hlásiť na RVPS Trenčín najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním.
  • Neodkladne hlásiť podozrenie alebo výskyt choroby súkromnému veterinárnemu lekárovi.

RVPS Trenčín zároveň chovateľov upozorňuje, že za nesplnenie vyššie uvedených podmienok hrozí chovateľom sankcia vo výške od 100 € do 800 €.

Dokumenty na stiahnutie:

Očkovanie psov – 24.09.2020

Očkovanie psov.

Dňa 24.9.2020 t.j. vo štvrtok od 17:15 do 18:00 sa uskutoční vakcinácia psov proti besnote.

Táto vakcinácia je zo zákona pre chovateľa povinná.

Cenník

Povinné očkovanie proti besnote 7,00 €

Očkovanie proti psinke a parvoviróze 10,00 – 17,00 € (podľa použitej vakcíny)

Vystavenie nového preukazu 0,50 €

Návšteva domov – príplatok 5,00 €

Tabletky na odčervenie 2,00 – 2,50 €

Čipovanie 17,00 €

Psa je potrebné doviesť a odviesť na vodítku a nepúšťať ho.

Ďalšou povinnosťou je dodržiavať opatrenia proti šíreniu vírusu COVID 19 (rúška, odstup , dezinfekcia).

Plán kultúrno spoločenských akcií na rok 2020

30.04.2020 – Stavanie mája –
30.04.2020 – Lampiónový sprievod – vzhľadom na aktuálnu situáciu bude pravdepodobne zrušený
07.06.2020 – Deň detí – cesta rozprávkovým lesom – vzhľadom na aktuálnu situáciu bude pravdepodobne zrušený
28.08.2020 – Rozlúčka s prázdninami v pajte – premietanie
september 2020 – Výstava ovocia, zeleniny, bylín a lesných plodov
11.10.2020 – Oslava úcty k starším
21.11.2020 – Hody
05.12.2020 – Mikuláš
13.12.2020 – Adventné posedenie Od srdca k srdcu

Plán akcií je predbežný a nie je záväzný. Akcie vonku budú presunuté v prípade nepriaznivého počasia.
Z dôvodu rekonštrukcie kuchyne a sociálnych zariadení nebude možné používať na verejné ani na súkromné akcie kultúrny dom od 02.03.2020 do 30.06.2020

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading