Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z.§ 11 ods. 1, 3

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. čítaj viac

Zmena úradných hodín na obecnom úrade

Od februára 2020 meníme úradné hodiny. V stredy bude obecný úrad otvorený do 17:00 a v piatok do 14:00 hodiny.

Pondelok:  od 08:00 do 11:30, od 12:30 do 15:00
Utorok:                 nestránkový deň
Streda:       od 08:00 do 11:30, od 12:30 do 17:00
Štvrtok:      od 08:00 do 11:30, od 12:30 do 15:00
Piatok:       od 08:00 do 11:30, od 12:30 do 14:00

Plán kultúrno spoločenských akcií na rok 2020

30.04.2020 – Stavanie mája
30.04.2020 – Lampiónový sprievod
07.06.2020 – Deň detí – cesta rozprávkovým lesom
28.08.2020 – Rozlúčka s prázdninami v pajte – premietanie
september 2020 – Výstava ovocia, zeleniny, bylín a lesných plodov
11.10.2020 – Oslava úcty k starším
21.11.2020 – Hody
05.12.2020 – Mikuláš
13.12.2020 – Adventné posedenie Od srdca k srdcu

Plán akcií je predbežný a nie je záväzný. Akcie vonku budú presunuté v prípade nepriaznivého počasia.
Z dôvodu rekonštrukcie kuchyne a sociálnych zariadení nebude možné používať na verejné ani na súkromné akcie kultúrny dom od 02.03.2020 do 30.06.2020

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

čítaj viac