Obnova interiéru NKP RK kostola sv. Ondreja v Timoradzi – pamiatkový architektonicko – historický výskum interiéru, overovací reštaurátorsky výskum omietok.

 Oznámenie

Farnosť Slatina nad Bebravou oznamuje, že požiadala o dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 na projekt „Obnova interiéru NKP RK kostola sv. Ondreja v Timoradzi – pamiatkový architektonicko – historický výskum interiéru, overovací reštaurátorsky výskum omietok.“

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 7000 eur, ktoré budú použité na architektonický a reštaurátorský výskum interiéru kostola.

Slatina nad Bebravou, 10.11. 2022

Spoločná poľovka v k.ú. Podlužany

Poľovnícke združenie PODHORAN Podlužany-Timoradza oznamuje občanom, že dňa 5.11.2022 (t.j. v sobotu) v čase od 8.00 do 16.00 hod. sa bude konať spoločná poľovačka v katastrálnom území obce Podlužany. Prosíme občanov, aby sa v uvedenom čase nezdržiavali v poľovnom revíri v časti Podlužany.

Ďakujeme za pochopenie

Výsledky volieb – TSK

Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja

konaných 29. októbra 2022

v obci Timoradza

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Kandidáti na funkciu predsedu TSK:

Počet platných hlasov:

 1. Jaroslav Baška, Ing.                                          163
 2. Marián Kňažko, Ing.                                              3
 3. Anton Kysel, Mgr.                                     15
 4. Miroslav Magdech, Mgr., MBA                            7
 5. Peter Máťoš, PhDr., PhD.                                   26
 6. Adrián Mikuš, Ing.                                               57

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do zastupiteľstva TSK:

Počet platných hlasov:

 1. Iveta Duchoňová, Mgr.                                         57
 2. Milan Ďuračka, Ing.                                               30
 3. Samuel Fujak, Ing.                                                31
 4. Róbert Gašparík, Ing.                                            48
 5. Mária Hajšová, Ing., PhD.                                  109
 6. Gejza Harinek                                                          7
 7. Ján Hedera                                                              31
 8. Miroslava Hudecová, Mgr.                                   49
 9. Peter Jandák                                                          33
 10. Michal Kapuš, Ing.                                                20
 11. Zuzana Máčeková, Ing.                                      123
 12. Rudolfa Novotná, PaeDr.                                   112
 13. Eva Sunegová, PaeDr.                                        19
 14. Peter Ševčík, Ing.                                                   30

Výsledky volieb – samospráva

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí,

konaných 29. októbra 2022

v obci Timoradza

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Kandidáti na funkciu starostu obce:

Počet platných hlasov:

 1. Marta Ottová, JUDr.                             108
 2. Tomáš Škultéty                                   192

Kandidáti, za poslancov OZ:

Počet platných hlasov:

 1. František Bátora                     (5.)                              174
 2. Dana Bučková                          (3.)                              199
 3. Jozef Hruška                             (2.)                              208
 4. Zdenka Hrušková                   (4.)                               180
 5. Dušan Jankeje                           (2. náhradník)             88
 6. Marta Ottová, JUDr.                 (1. náhradník)             94
 7. Branislav Šiko                           (3. náhradník)             82
 8. Peter Vedej, Ing.                       (1.)                              254

Výskum – Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Obec Timoradza bola vybraná do výskumu z názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Výskum v SR realizuje Národný inštitút vzdelávania NIVAM pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlavná fáza prieskumu prebieha od 05.09.2022 do 31.03.2023.

Podrobné informácie nájdete v priložených dokumentoch: