Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Oznámenie elektronickej adresy

Oznamujeme   Vám,    že    elektronická    adresa    na  doručenie oznámenia  o   delegovaní   člena  a  náhradníka   do   okrskovej  volebnej    komisie   pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024 starostovi obce  Timoradza je   ocutimo@gmail.com a je potrebné ho doručiť do 9. apríla do 24:00 hod.

Oznamujeme  Vám,   že elektronická adresa na   doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je    ocutimo@gmail.com a je oň možné
požiadať od 24.apríla 2024 do 7. júna 2024 v čase úradných
hodín obecného úradu.