Triedenie odpadu

Obec Timoradza v zmysle ustanovenia §4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2018 bolo v obci vytriedených 13,86% komunálnych odpadov.

 

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v mesiacoch roku 2020

SurovinyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII1100 l (ks)vrecia
Sklo632,3027252220171412975
Papier1411107520,3028252220171513
Plasty+kovy+VKM107631,29262421181613117200