Triedenie odpadu

Obec Timoradza v zmysle ustanovenia §4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2020 bolo v obci vytriedených 22,68% komunálnych odpadov.

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v mesiacoch roku 2022

SurovinyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII1100 l (ks)vrecia
Sklo3,31282825232018151210755
Papier118853,31282623201815135
Plasty+kovy+VKM7441,292724221916141197344