Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Timoradzi

 

Obec Timoradza   uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

čítaj viac

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Timoradza

Obec – Timoradza uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu    volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1. Juraj Krajčík, Ing., 39 rokov, starosta obce, nezávislý kandidát

2. Marta Ottová, JUDr., 57 rokov, štátny zamestnanec, nezávislá kandidátka

 V Timoradzi, 25.9.2018

 

Komunálne voľby 2018 – oznam

Oznamujeme Vám, že zapisovateľom miestnej
volebnej komisie je Ing. Eva Goljerová,

t.č.: 038/7669123
emailová adresa: ocutimo@gmail.com

 

Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Timoradza je ocutimo@gmail.com.

Rozlúčka s prázdninami

Obec Timoradza v spolupráci s kultúrnou komisiou

pozýva všetky deti

na akciu

 ktorá bude prebiehať v pajte pri ihrisku

v utorok, 28.08. večer o 19tej hodine.

 

 

Pre deti je nachystané večerné premietanie s občerstvením.

Komunálne voľby 2018 – informácie pre občanov

Volebná miestnosť – kultúrny dom v Timoradzi, Okrsok č.1

Obecné zastupiteľstvo v Timoradzi dňa 28.06.2018 schválilo uznesením č 124/2018 pre volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov 7

Ku dňu vyhlásenia volieb má obec Timoradza 526 obyvateľov

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ v obci Timoradza je 100

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu obce Timoradza je 100

Nemocnica v Partizánskom – zmena poskytovaných služieb

Vzhľadom k aktuálnym zmenám , ktoré nastali v regiónoch okresov Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, nemocnica v Partizánskom oznamuje občanom úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti  od 01.07.2018 nasledovne:

  1. Zazmluvnenie činnosti gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, novorodeneckého oddelenia a detského oddelenia od 01.0.5.2018 Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Z uvedeného vyplýva, že ošetrujú všetky pacienky v plnom rozsahu zazmluvnených činností.
  2. Rozšírenie lôžkovej časti  nemocnice – nový klaster oddelenia dlhodobo chorých a oddelenia vnútorného lekárstva s 20 novými lôžkami
  3. Činnosť všetkých ambulancií SVaLZ (CT, RDG oddelenie, sono pracovisko, denzitometria a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie) zostáva plne funkčná v nezmenenom stave.
  4. Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia (ďalej JZS) v režime pondelok – piatok.
  5. Prevádzka Ústavnej pohotovostnej služby (Ďalej ÚPS) pre všetky odobry – ÚPS interná, ÚPS neurologická, ÚPS gynekologická, ÚPS detská, s výnimkou ÚPS chirurgickej zostáva plne funkčná v nezmenenom nepretržitom režime, ako doposiaľ. ÚPS chirurgická bude poskytovaná pacientom v pracovných dňoch pondelok  – piatok v čase od 15:30 do 22:00 hod.  pre prípady, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu.

Doplnenie informácie o zmene poskytovaných služieb