Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je

                     488.