Menovanie zapisovateľky do MVK.

Oznamujeme, že zapisovateľom Miestnej volebnej komisie v Timoradzi

je Ing. Eva Goljerová, bytom Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 1172,

tel. č. 038/7669123, emailová adresa: ocutimo@gmail.com.