Oznámenie elektronickej adresy

Oznamujeme   Vám,    že    elektronická    adresa    na  doručenie oznámenia  o   delegovaní   člena  a  náhradníka   do   okrskovej  volebnej    komisie   pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 starostovi obce  Timoradza je   ocutimo@gmail.com a je potrebné ho doručiť do 20.februára 2024 do 24:00 hod.

Oznamujeme  Vám,   že elektronická adresa na   doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je    ocutimo@gmail.com a je oň možné
požiadať od 7.februára 2024 do 22.marca 2024 v čase úradných
hodín obecného úradu. Pre druhé kolo volieb do 5.apríla 2024 v čase úradných hodín obecného úradu.