Oznámenie elektronickej adresy

Oznamujeme   Vám,    že    elektronická    adresa    na  doručenie oznámenia  o   delegovaní   člena  a  náhradníka   do   okrskovej  volebnej    komisie   pre Voľby do NR SR 2023 starostovi obce  Timoradza je   ocutimo@gmail.com a je potrebné ho doručiť do 21.augusta 2023 do 24:00 hod.

Oznamujeme  Vám,   že elektronická adresa na   doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je    ocutimo@gmail.com a je oň možné
požiadať od 16. augusta 2023 do 29. septembra 2023 v čase úradných
hodín obecného úradu.