Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva v Timoradzi.