Straty a nálezy

Našli sa okuliare v púzdre. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín.