Výskum – Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Obec Timoradza bola vybraná do výskumu z názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Výskum v SR realizuje Národný inštitút vzdelávania NIVAM pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlavná fáza prieskumu prebieha od 05.09.2022 do 31.03.2023.

Podrobné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

PD Podlužany – upozornenie

Poľnohospodárske družstvo Podlužany upozorňuje majiteľov poľnohospodárskej pôdy, že od januára tohto roka začala kontaktovať občanov prostredníctvom listov so žiadosťou o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy.

Ide o spoločnosť FARMY EKO, s.r.o. so sídlom v Prahe, ktorá uvádza na Slovensku svoju doručovaciu adresu v Bratislve – Staré Mesto. Ako sa o tejto firme, o ktorej nie sú na internete žiadne konkrétnejšie údaje, dá dozvedieť z diskusií a recenzií, nemá príliš dobré meno v Čechách a vyznačuje sa hromadným rozposielaním ponúk na výkup pozemkov.

Chceli by sme Vás upozorniť, aby ste boli obozretní a dobre si zvážili komunikáciu s touto firmou, o ktorej činnosti nie sú pozitívne recenzie na internete a zároveň nie je jasná ani jej činnosť.