Voľby do NRSR

Oznámenie k voľbám do Národnej rady SR.

Oznamujeme   Vám,   že     zapisovateľkou  miestnej  volebnej 

komisie pre voľby do    Národnej     rady Slovenskej   republiky 

 je   Ing. Eva Goljerová, t.č. 038/7669123

 emailová adresa ocutimo@gmail.com

 

 

 Oznamujeme   Vám,   že   elektronická   adresa   na   doručenie  

 oznámenia o  delegovaní   člena a  náhradníka   do   okrskovej

volebnej   komisie   k  voľbám do   Národnej   rady   Slovenskej    

republiky  2020    starostovi obce Timoradza

je   ocutimo@gmail.com.

 

 

 

Oznamujeme Vám,   že elektronická adresa na   doručenie Žiadosti 

o  voľbu   poštou   a    Žiadosti   o vydanie   hlasovacieho   lístka

k   voľbám   do   Národnej   rady   Slovenskej   republiky   2020 

 je    ocutimo@gmail.com.