Ukrajina

Informácia k problematike obchodovania s ľuďmi

Ministerstvo vnútra SR pripravilo súbor informácií k problematike obchodovania s ľuďmi (v prílohe). Ich cieľom je chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny pred hrozbou trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Ak budete poskytovať pomoc ukrajinským občanom utekajúcim pred vojnou a obrátia sa na Vás so žiadosťou o informácie, prosím poskytnite im tento materiál.

Pomoc pre Ukrajinu

Odbor Krízového riadenia Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou žiada o vytvorenie zoznamu fyzických a právnických osôb na obecnom úrade v Timoradzi, ktoré sú ochotné dobrovoľne ubytovať vo svojej nehnuteľnosti ( musia byť vlastníci) utečencov z Ukrajiny.

Ak máte záujem ponúknuť súkromné ubytovanie utečencom z Ukrajiny, môžete sa nahlásiť cez telefón, email alebo whatsup.