Akcie v obci

Plán kultúrno spoločenských akcií na rok 2020

30.04.2020 – Stavanie mája –
30.04.2020 – Lampiónový sprievod – vzhľadom na aktuálnu situáciu bude pravdepodobne zrušený
07.06.2020 – Deň detí – cesta rozprávkovým lesom – vzhľadom na aktuálnu situáciu bude pravdepodobne zrušený
28.08.2020 – Rozlúčka s prázdninami v pajte – premietanie
september 2020 – Výstava ovocia, zeleniny, bylín a lesných plodov
11.10.2020 – Oslava úcty k starším
21.11.2020 – Hody
05.12.2020 – Mikuláš
13.12.2020 – Adventné posedenie Od srdca k srdcu

Plán akcií je predbežný a nie je záväzný. Akcie vonku budú presunuté v prípade nepriaznivého počasia.
Z dôvodu rekonštrukcie kuchyne a sociálnych zariadení nebude možné používať na verejné ani na súkromné akcie kultúrny dom od 02.03.2020 do 30.06.2020