Koronavírus

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste

Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, nájdete tu. Vyhláška je účinná od 11. októbra 2021.

Upozornenie:  Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

Continue reading

Informácia o očkovaní v našom okrese

Aktualizované údaje ku dňu 16.11.2021

Očkovanie pre registrovaných aj neregistrovaných je dostupné priamo v meste v Nemocnici AGEL Bánovce:

Registrovaní (objednaní): – utorok a piatok v čase od 7:30 – 11:00 hod., 12:00 – 13:00

Neregistrovaní (voľný vstup): – piatok v čase od 13:00 – 16:00 hod.

V prípade, že by bol záujem v obci o výjazdové očkovanie pre imobilných ľudí v domácom prostredí, je potrebné nahlásiť záujemcov na obecný úrad.