Jarný zber elektroodpadu!!!

Vážení spoluobčania,

V termíne do 20.04.2023 – vrátane, sa bude v našej obci realizovať zber elektroodpadu.

Elektroodpad by sme vás požiadali priniesť pri kotolňu Materskej školy. Pracovník obecného úradu bude preberať elektroodpad v PRACOVNÝCH dňoch od 15:00 do 17:00 hod.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste z elektroodpadu neodstraňovali prívodné káble, agregáty, elektrosúčiastky, v opačnom prípade bude daný elektroodpad zo zberu vyradený. Taktiež vás chceme upozorniť, že medzi elektroodpad nepatria batérie, akumulátory, žiarovky a žiarivky.

Týmto Vám chceme vopred poďakovať za dodržanie času a termínu zberu.