Odpočet vodomerov

Vážení spoluobčania,

u občanov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou Timoradza o zbere odpadových vôd, je potrebné pre výpočet stočného za rok 2022 – vykonať v termíne 05.12. – 08.12.2022 odpis stavu vodomerov.

Odpis je možné nahlásiť aj:

V prípade potreby bude odpis vodomerov vykonaný pracovníkom obecného úradu.