Obnova interiéru NKP RK kostola sv. Ondreja v Timoradzi – pamiatkový architektonicko – historický výskum interiéru, overovací reštaurátorsky výskum omietok.

 Oznámenie

Farnosť Slatina nad Bebravou oznamuje, že požiadala o dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 na projekt „Obnova interiéru NKP RK kostola sv. Ondreja v Timoradzi – pamiatkový architektonicko – historický výskum interiéru, overovací reštaurátorsky výskum omietok.“

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 7000 eur, ktoré budú použité na architektonický a reštaurátorský výskum interiéru kostola.

Slatina nad Bebravou, 10.11. 2022