Výsledky volieb – samospráva

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí,

konaných 29. októbra 2022

v obci Timoradza

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Kandidáti na funkciu starostu obce:

Počet platných hlasov:

  1. Marta Ottová, JUDr.                             108
  2. Tomáš Škultéty                                   192

Kandidáti, za poslancov OZ:

Počet platných hlasov:

  1. František Bátora                     (5.)                              174
  2. Dana Bučková                          (3.)                              199
  3. Jozef Hruška                             (2.)                              208
  4. Zdenka Hrušková                   (4.)                               180
  5. Dušan Jankeje                           (2. náhradník)             88
  6. Marta Ottová, JUDr.                 (1. náhradník)             94
  7. Branislav Šiko                           (3. náhradník)             82
  8. Peter Vedej, Ing.                       (1.)                              254