Výsledky volieb – TSK

Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja

konaných 29. októbra 2022

v obci Timoradza

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Kandidáti na funkciu predsedu TSK:

Počet platných hlasov:

 1. Jaroslav Baška, Ing.                                          163
 2. Marián Kňažko, Ing.                                              3
 3. Anton Kysel, Mgr.                                     15
 4. Miroslav Magdech, Mgr., MBA                            7
 5. Peter Máťoš, PhDr., PhD.                                   26
 6. Adrián Mikuš, Ing.                                               57

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do zastupiteľstva TSK:

Počet platných hlasov:

 1. Iveta Duchoňová, Mgr.                                         57
 2. Milan Ďuračka, Ing.                                               30
 3. Samuel Fujak, Ing.                                                31
 4. Róbert Gašparík, Ing.                                            48
 5. Mária Hajšová, Ing., PhD.                                  109
 6. Gejza Harinek                                                          7
 7. Ján Hedera                                                              31
 8. Miroslava Hudecová, Mgr.                                   49
 9. Peter Jandák                                                          33
 10. Michal Kapuš, Ing.                                                20
 11. Zuzana Máčeková, Ing.                                      123
 12. Rudolfa Novotná, PaeDr.                                   112
 13. Eva Sunegová, PaeDr.                                        19
 14. Peter Ševčík, Ing.                                                   30