Odpočet elektriny

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že  dňa 23.6.2022 (štvrtok)  v čase od 08:00 do 16:00 h. bude vykonávať cyklické odpočty spotrieb elektrických energií.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby zamestnancovi v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali, alebo uzatvorili svojich psov.

V prípade neprítomnosti odberateľa je možné zaslať foto elektromera na tel.č. 0908 707 521