Kominár v Timoradzi

Dňa 27.6.2022 (pondelok), v prípade priaznivého počasia, bude po našej
obci chodiť kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Táto kontrola sa prevádza v zmysle Zákona 314 o požiarnej ochrane a Vyhlášky 401 o požiarnej ochrane. Čistenie komínov bude prevádzať firma Kominárstvo Ladislav Markech z Nového Mesta nad Váhom.

Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár – čo je osoba s odbornou spôsobilosťou.

Cena za vyčistenie jedného komína je15,00 €.

V prípade Vášho záujmu o čistenie komínov, nahláste sa na obecnom úrade.