Informácia k problematike obchodovania s ľuďmi

Ministerstvo vnútra SR pripravilo súbor informácií k problematike obchodovania s ľuďmi (v prílohe). Ich cieľom je chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny pred hrozbou trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Ak budete poskytovať pomoc ukrajinským občanom utekajúcim pred vojnou a obrátia sa na Vás so žiadosťou o informácie, prosím poskytnite im tento materiál.