Pomoc pre Ukrajinu

Odbor Krízového riadenia Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou žiada o vytvorenie zoznamu fyzických a právnických osôb na obecnom úrade v Timoradzi, ktoré sú ochotné dobrovoľne ubytovať vo svojej nehnuteľnosti ( musia byť vlastníci) utečencov z Ukrajiny.

Ak máte záujem ponúknuť súkromné ubytovanie utečencom z Ukrajiny, môžete sa nahlásiť cez telefón, email alebo whatsup.