Zmena zvozu komunálneho odpadu

Od roku 2022 bude zvoz komunálneho odpadu prebiehať v párnych týždňoch.

Z tohto dôvodu sa bude zbierať odpad aj 29.12.2021 (namiesto pôvodného 05.01.2022) a následne každé dva týždne.