Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. v súlade s § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov našej obce