EXKURZIA V MIKROREGIÓNE PODHORIE

Pozývame Vás na

      EXKURZIU V MIKROREGIÓNE PODHORIE

 24. septembra 2021

v Slatine nad Bebravou

14:30 – 15:00 – Stretnutie účastníkov pri kostole sv. Alžbety Uhorskej v obci Slatina nad Bebravou

15:00 – 17:30 –  Exkurzia „Spoznávame prírodu a biodiverzitu Slatinského krasu“

  • spoznávanie biodiverzity rastlín a živočíchov (byliny, dreviny, pôdne organizmy, bezstavovce, stavovce)
  • pozorovanie a určovanie druhov vtáctva na základe vizuálnych znakov a akustických prejavov jednotlivých druhov
  • možnosti ochrany biodiverzity a  významných krajinných prvkov

Exkurziu budú viesť lektori z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave:

Mgr. Blanka Lehotská, PhD. – vedúca projektu BioReg, RNDr. Mirko Bohuš, PhD., Mgr. Peter Hanajík, PhD., Mgr. Viktória Krajanová, Mgr. Juraj Litavský, PhD. a RNDr. Jana Ružičková, PhD.

Odporúčaná výbava: vhodné terénne oblečenie aj obuv, ďalekohľad, nápoj