Oznámenie konania strelieb

Obvodná poľovnícka komora Bánovce nad Bebravou poriada v sobotu dňa 26.6.2021 kontrolné streľby PZ SNP Dvorec a Osada-Brezina. Zároveň v nedeľu dňa 27.6.2021 organizuje strelecké preteky „Majstrovstvá OPK“ americký trap 50 a v guľovom štvorboji M400.

Akcie sa konajú na strelnici v Zlobinách v čase od 08:00 do 15:00