Možnosť očkovania aj v obci Timoradza – zisťovanie záujmu

TSK zisťuje záujem občanov Timoradze o očkovanie, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie a to buď:

  • vo veľkokapacitnom krajskom vakcinačnom centre
  • v obci
  • resp. o očkovanie v domácom prostredí.

Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra je možnosť zaočkovania sa v domácom prostredí alebo v obci na určenom mieste, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktorú zabezpečujú všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V prípade záujmu vás prosíme, aby ste nám poskytli požadované údaje – meno, priezvisko, rodné číslo, telefón, e-mail, poisťovňa, PSČ, mesto, ulica, číslo domu, dátum narodenia, pohlavie, štát a preferované miesto vakcinácie do 04. júna 2021.

Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech