Asistované sčítanie obyvateľov prebieha od 3. mája 2021

Od 3. mája 2021 prebieha v našej obci asistované sčítanie obyvateľov. Pokiaľ ste sa doteraz nesčítali sami elektronicky, máte teraz možnosť sa sčítať pomocou asistenta, a to dvomi spôsobmi. 

1. Na kontaktnom mieste na obecnom úrade počas úradných hodín. Na kontaktnom  mieste sa môžete sčítať sami, alebo Vás sčíta pracovníčka obecného úradu.

2. Pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate na tel. čísle 038/7669123 od 3. mája 2021.

Pri telefonickom  nahlasovaní  požiadavky na mobilného asistenta uvediete vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Sčítať sa uvedenými spôsobmi môžete do 13. júna 2021.