Upozornenie na dodržiavanie opatrení

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Bánovce nad Bebravou, Policajný zbor opakovane vyzýva občanov na striktné dodržiavanie opatrení týkajúcich sa ochorenia COVID-19.

Policajný zbor upozorňuje občanov, že budú naďalej vykonávané kontroly na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, kontroly za účelom zisťovania, dodržiavania zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch, kontroly dodržiavania zákazu vychádzania, kontroly certifikátu o vykonanom teste na COVID-19, kontroly zamerané na dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení a vydaných vyhlášok hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (povinnosť nosenia rúšok v interiéri a v exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení a obmedzené fungovanie prevádzok), kontroly zamerané na dodržiavanie opatrení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 zo dňa 05. 02. 2021, ktoré bolo doplnené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 88 zo dňa 13. 02. 2021 a na dodržiavanie opatrení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 89 zo dňa 17. 02. 2021 k zákazu vychádzania v súvislosti so slobodou pohybu a pobytu na území Slovenskej republiky.

Celkovo bolo od začiatku roku 2021 v okrese Bánovce n/B zadokumentovaných 230  prípadov  porušenia karanténnych opatrení.  V blokovom konaní bolo uložených 158 pokút na sumu 3240 €. V 3 prípadoch bolo porušenie opatrení odstúpené na RUVZ Trenčín.  Najviac priestupkov bolo zistených pri povinnosti zákazu vychádzania 98 prípadovnosenia rúšok v 57 prípadoch. 

Dodržiavanie karanténnych opatrení bude od 07.00 hod. dňa 27. 02. 2021 do odvolania zabezpečený okrem iného v celom kraji Trenčín aj zvýšeným výkonom služby. Opatrenia budú zamerané  na dodržiavanie prijatých opatrení na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov.

       

   plk. Mgr. Miloš Šagát

              riaditeľ