Výsledky z testovania 30.01.2021 v Krásnej Vsi

Celkový počet testovaných: 493 z toho 5 pozitívnych

Počet testovaných s trvalým pobytom v obci Timoradza: 176

Počet pozitívnych: 1

Počet testovaných s trvalým pobytom v obci Krásna Ves: 283

Počet pozitívnych: 2

Počet testovaných s trvalým pobytom mimo Timoradze a Krásnej Vsi: 34

Počet pozitívnych: 2