ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou – dotazník a prihláška

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a Prihlášku na stravovanie v Školskej jedálni Slatina nad Bebravou si môžete vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade v Timoradzi počas úradných hodín.