OZNAM o testovaní na COVID-19 – v Bánovciach nad Bebravou

Od 28.4.2020  vrátane 28.4.2020 nemocnica Bánovce  3. sukr. nemocnica s.r.o.

 spúšťa testovanie pacientov na COVID-19.

Odberové miesto sa nachádza z boku nemocnice

  pri ambulancii TAPCH  /pľúcna ambulancia/

je riadne označené   “ODBEROVÉ MIESTO COVID -19“

Odbery sa budú realizovať každý utorok v čase 7:00-13:00 hod.

V odberovom mieste sa realizujú odbery:

1/ pre samoplatcov 

         po zaplatení poplatku vo výške 65 €

         poplatok sa uhrádza u pracovníčky v triaži pri vstupe do nemocnice 

         výsledok testovania bude oznámený telefonicky

   SAMOPLATCI  sa môžu objednávať na tel. čísle 0915 575 397 –  pracovné dni od 7:00 do 15:00

2/ pre indikovaných pacientov po vyšetrení a na základe odporučenia obvodného lekára, alebo špecialistu  /  podľa doteraz  platného nariadenia MZ SR /

 V praxi to znamená, že indikujúci lekár si vypíše žiadanku

  1. cez RÚVZ, alebo
  2. cez aplikáciu NCZI   /Národné centrum zdravotníckych informácií/,

ktoré pridelí každému pacientovi identifikátora tzv. COVID-19-PASS.

Títo pacienti prichádzajú na určené odberové miesta v presných časoch, ktoré im boli

pridelené  NCZI.    /V odberovom mieste sa realizuje iba samotný odber/.

O ďalších zmenách Vás budeme aktuálne informovať 

MUDr. Mina Bobocká

riaditeľ