Zákaz slávenia verejných bohoslužieb

Farský oznam
Z rozkazu predsedu vlády Petra Pellegriniho sa s platnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby pod hrozbou sankcií. Z tohto dôvodu Rímskokatolícky farský úrad v Slatine nad Bebravou vyhlasuje, že síce sv. omše sa budú sláviť v určených hodinách, ale neverejne a to do 23.03.2020.
Povzbudzujeme veriacich, aby cez média sledovali sv. omše. V prípade zaopatrení, spovedí, pohrebov a iných dôležitých vecí je farský úrad k dispozícií.
Farský úrad vyzýva všetkých veriacich k modlitbám a prosbám o odvrátenie tohto zla vo svete.
Oznamy na ďalší týždeň s úmyslami budú na nástenke pri kostole.