Prerušenie dodávky elektriny – 11. a 12.03.2020

Západoslovenská distribučná , a.s.oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú  bez dodávky elektriny nasledovné domácnosti:

dňa 11.03.2020

v čase  od 12:00 do 15:00 hod

Timoradza hlavná cesta od Krásnej Vsi – ľavá strana po č.d. 155

Timoradza hlavná cesta od Krásnej Vsi – pravá strana po č.d. 115

Cesta ku cintorínu

Timoradza od Horného majera č.d 218 okolo rím. kat. kostola, potravín COOP Jednota  po č.d 242

Timoradza Šíravina od č.d. 217 po č.d. 206

Timoradza od rím. kat. kostola po MŠ

Timoradza Dolný majer

dňa 12.03.2020

v čase  od 08:00 do 11:00 hod

Timoradza od MŠ po družstvo – čd. 2, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 241,

 

v čase od 12:00 do 15:00 hod

Timoradza dolný koniec pravá strana –  od č.d. 116, po č.d. 146,

Timoradza dolný koniec ľavý strana – č.d. 147, 4, 148, 149, 150, 154,