Zvoz komunálneho odpadu v obci

Zvoz zmesového komunálneho odpadu sa koná každú 2. stredu.

Najbližšie termíny zvozov:

18.9.2019,

2.10.2019,

16.10.2019,

30.10.2019,

13.11.2019,

27.11.2019,

11.12.2019