Opatrenia na likvidáciu burín

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje občanov na dodržiavanie ustanovení §§ 1-3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z.z. a ustanovenie §3 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
Upozorňujeme občanov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Krádeže a podvody na senioroch

V posledných dňoch bol v okrese Bánovce n/B zaznamenaný pohyb osôb, zaoberajúcich sa krádežami finančnej hotovosti, cenností ako aj podvodmi na starších a prestarnutých občanoch. Podozrivé osoby obdobne ako v minulosti sa kontaktujú buď telefonicky, alebo osobne a predstavujú sa ako pracovníci, zástupcovia rôznych inštitúcii /soc. a zdravotnej poisťovne, červený kríž, pracovníci elektrárni) pričom poškodeným osobám, uvedú, že im vracajú napr. preplatok, ponúkajú zdravotnícke pomôcky, chcú vyplniť rôzne falošné hárky a pod. pričom využijú nepozornosť poškodeného a okradnú ho priamo v jeho byte, dome, bez toho že by poškodený okamžite na túto skutočnosť zareagoval.
Z uvedeného dôvodu žiadame občanov aby v prípade zistenia akýchkoľvek informácii týkajúcich sa týchto protiprávnych konaní ihneď kontaktovali PZ na:
– tiesňové volanie 158
– stálu službu OO PZ tel. 0961 21 3755
– osobne na OR PZ Bánovce nad Bebravou ul. Školská 769/27
Okresné riaditeľstvo PZ
plk. Mgr. Miloš Šagát

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01

Opotrebované pneumatiky

Opotrebované pneumatiky od 01.01.2016 bude možné bezplatne odovzdať už len u prevádzkovateľov pneuservisov. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. týmto zaväzuje výrobcov a distribútorov pneumatík zabezpečiť bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík cez predajné miesta.